De productie van enkele ai’s en een animatie i.o.v. Laride.