Hof van Holland

De Waalsprong in Nijmegen is constant in ontwikkeling en wordt de komende jaren nog aanzienlijk uitgebreid. De vraag naar extra woningen blijft echter onverminderd groot. Naast woningen, is er in de Waalsprong ook veel behoefte aan winkels en andere voorzieningen. Daarom is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe wijken waaronder Hof van Holland. In opdracht van het consortium, bestaande uit Trebbe, ForumInvest, BPDPPHP en LabLap is door Zwartlicht een serie artist-impressions gemaakt waarbij wij de gehele wijk op basis van referenties door ons is uitgewerkt.