Hof van Holland

Programma
De Waalsprong in Nijmegen is constant in ontwikkeling en wordt de komende jaren nog aanzienlijk uitgebreid. De vraag naar extra woningen blijft echter onverminderd groot. Naast woningen, is er in de Waalsprong ook veel behoefte aan winkels en andere voorzieningen. Daarom is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe wijken waaronder Hof van Holland.

Locatie:
Nijmegen, Nederland

In samenwerking met:
Trebbe
ForumInvest
BPD
PPHP
LabLap